Heat 1 Complete
Sail Competitor Remark
1EST-347 TRISTEN ERIK KIVI
2NOR-41 MARTIN MOLLER HOVDA
3GER-888 ADRIAN BEHOLZ
4CRO-133 MARKO SEKULIC
5GRE-6 VASILEIOS KRETSIS
6GRE-116 GIORGOS SAKANTARIS
7GRE-238 TASOS KAKARIS
8GRE-444 EFSTATHIOS KARACHISARIDIS
9GRE-198 JOHN SOUKOS
12GRE-445 DIMITRIS LAMBROPOULOSDNF
12BUL-117 IVAYLO CHESHIROVDNF
12CYP-169 GIORGOS MAKEDONASDNF
Heat 2 Complete
Sail Competitor Remark
1NED-2 ARON ETMON
2GRE-100 ZOIS THEOCHARIS
3GRE-570 KONSTANTINOS PAPANDRIKOPOULOS
4ARU-31 MALIK HOVELING
5GRE-43 PANAGIOTIS CHAIROPOULOS
6GRE-147 NIKOLAOS SKOURAS
7GRE-222 PARASKEVAS SMYRLAKIS
8GRE-83 ANGELO AVRAMOPOULOS
12LAT-25 ROMUALDS ZELCSDNF
12GRE-520 GEORGE PLAVOUKOSDNF
12GRE-51 PANAGIOTIS TSOUKALASDNF
12GRE-505 VASILIS MARINOSDNF
Heat 3 Complete
Sail Competitor Remark
1LTU-7 RYTIS JASIUNAS
2ITA-353 FRANCESCO SCAGLIOLA
3GRE-108 ALKIS VOVOS
4ARU-8 NATHAN WESTERA
5GRE-971 ALEX GIOUZELLIS
6GRE-584 ALEXANDROS PAPOUTSIS
7BUL-114 LACHEZAR KRASTEV
8GRE-5 STAVROS GOUSGOUNELIS
12GRE-55 ANGELOS TRIANTAFYLLOUDNF
12GRE-700 GEORGE GOULIELMOSDNF
12GRE-860 ANDREAS FLAMISDNF
12GRE-13 KOSTAS STAMBOULISDNF
Heat 4 Complete
Sail Competitor Remark
1ARU-4 ETHAN WESTERA
2ITA-0 ANDREA ROSATI
3GRE-11 ALEXANDROS KALPOGIANNAKIS
4GRE-1 PHILIP ADAMIDIS
5FRA-1100 MARTIN PLISSONNEAU
6GRE-72 DIMITRIS LENTZOS
7GRE-186 APOSTOLOS GRIGOROPOULOS
8GRE-832 NICK DORIS
9GRE-22 KONSTANTINOS KRETSIS
10GRE-16 NIKOLAOS PAMPOURAS
13GRE-15 NIKOLAOS GOUSGOUNELISDNF
13GRE-435 IOANNIS GLARIDISDNF
13GRE-850 GEORGIOS FLAMISDNF
Heat 5 Complete
Sail Competitor Remark
1NOR-41 MARTIN MOLLER HOVDA
2EST-347 TRISTEN ERIK KIVI
3GRE-570 KONSTANTINOS PAPANDRIKOPOULOS
4NED-2 ARON ETMON
5GRE-43 PANAGIOTIS CHAIROPOULOS
6GER-888 ADRIAN BEHOLZ
7ARU-31 MALIK HOVELING
8GRE-100 ZOIS THEOCHARIS
9GRE-116 GIORGOS SAKANTARIS
10CRO-133 MARKO SEKULIC
11GRE-147 NIKOLAOS SKOURAS
12GRE-6 VASILEIOS KRETSISOCS
Heat 6 Complete
Sail Competitor Remark
1ITA-353 FRANCESCO SCAGLIOLA
2LTU-7 RYTIS JASIUNAS
3GRE-108 ALKIS VOVOS
4GRE-11 ALEXANDROS KALPOGIANNAKIS
5ITA-0 ANDREA ROSATI
6ARU-8 NATHAN WESTERA
6.0FRA-1100 MARTIN PLISSONNEAURDG (6.0)
6.0GRE-1 PHILIP ADAMIDISRDG (6.0)
7GRE-971 ALEX GIOUZELLIS
8ARU-4 ETHAN WESTERA
9GRE-72 DIMITRIS LENTZOS
10GRE-584 ALEXANDROS PAPOUTSIS
A Final Complete
Sail Competitor Remark
1NOR-41 MARTIN MOLLER HOVDA
2NED-2 ARON ETMON
3LTU-7 RYTIS JASIUNAS
4EST-347 TRISTEN ERIK KIVI
5ITA-0 ANDREA ROSATI
6ITA-353 FRANCESCO SCAGLIOLA
7ARU-8 NATHAN WESTERA
8GRE-11 ALEXANDROS KALPOGIANNAKIS
9GER-888 ADRIAN BEHOLZ
10GRE-108 ALKIS VOVOS
11GRE-570 KONSTANTINOS PAPANDRIKOPOULOS
12FRA-1100 MARTIN PLISSONNEAU
13GRE-1 PHILIP ADAMIDIS
14GRE-43 PANAGIOTIS CHAIROPOULOS
B Final Complete
Sail Competitor Remark
1CRO-133 MARKO SEKULIC
2ARU-31 MALIK HOVELING
3GRE-971 ALEX GIOUZELLIS
4GRE-116 GIORGOS SAKANTARIS
5GRE-100 ZOIS THEOCHARIS
6GRE-6 VASILEIOS KRETSIS
7GRE-584 ALEXANDROS PAPOUTSIS
8GRE-72 DIMITRIS LENTZOS
9GRE-147 NIKOLAOS SKOURAS
10ARU-4 ETHAN WESTERADNS
C Final Complete
Sail Competitor Remark
1GRE-22 KONSTANTINOS KRETSIS
2GRE-238 TASOS KAKARIS
3GRE-186 APOSTOLOS GRIGOROPOULOS
4GRE-83 ANGELO AVRAMOPOULOS
5GRE-16 NIKOLAOS PAMPOURAS
6GRE-222 PARASKEVAS SMYRLAKIS
7GRE-198 JOHN SOUKOS
8CYP-169 GIORGOS MAKEDONAS
9GRE-850 GEORGIOS FLAMIS
10GRE-55 ANGELOS TRIANTAFYLLOU
11GRE-444 EFSTATHIOS KARACHISARIDIS
12GRE-5 STAVROS GOUSGOUNELIS
13GRE-832 NICK DORIS
14GRE-15 NIKOLAOS GOUSGOUNELIS
15GRE-700 GEORGE GOULIELMOS
25GRE-860 ANDREAS FLAMISDNF
25GRE-435 IOANNIS GLARIDISDNF
25BUL-117 IVAYLO CHESHIROVDNF
25GRE-520 GEORGE PLAVOUKOSDNF
25GRE-445 DIMITRIS LAMBROPOULOSDNF
25GRE-51 PANAGIOTIS TSOUKALASDNF
25GRE-505 VASILIS MARINOSDNF
25GRE-13 KOSTAS STAMBOULISDNF
25BUL-114 LACHEZAR KRASTEVDNF
25LAT-25 ROMUALDS ZELCSDNF